Bezwaar

EU-toetsing Afgewezen? Uw advocaat EU-toetsing kan namens u bezwaar maken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 

Bezwaar

Het bezwaar moet binnen 4 weken worden ingediend. Stuur een kopie van de afwijzing naar uw advocaat. Na ontvangst zal er bezwaar worden gemaakt. Dit gebeurt eerst met een inleidend bezwaarschrift. Hierin legt de advocaat uit dat er bezwaar wordt gemaakt. Ook vraagt de advocaat om een kopie van het dossier.

Als het volledig dossier ontvangen is, gaat de advocaat over tot het opstellen van de gronden van het bezwaar. Dit zijn de redenen waarom er bezwaar wordt gemaakt.

Wilt u weten wat het kost? Klik hier voor meer informatie over de kosten.

 

Aanvragen EU-toetsing worden vaak onterecht afgewezen om de volgende redenen:

 

Volledige heroverweging

In bezwaar moet opnieuw naar de volledige aanvraag worden gekeken. Als er informatie ontbrak bij de aanvraag, dan vraagt uw advocaat de nodige bewijsstukken op. U vult de benodigde stukken aan. De advocaat beoordeeld de juistheid en de volledigheid van de stukken en stuurt deze op naar de IND.

Na ontvangst van het bezwaar dient de IND u in de gelegenheid te stellen om te worden gehoord. Dit wordt de hoorplicht genoemd. Er vindt een hoorzitting plaats, waarbij u en de advocaat de gelegenheid krijgen om het bezwaar toe te lichten. De IND schiet hierin vaak tekort en plant slechts in enkele gevallen nog hoorzittingen. Dit is in strijd met artikel 7:2 Algemene wet Bestuursrecht. Uw advocaat kan indien nodig de schending van de hoorplicht aanvechten.

 

Beslistermijn bezwaar

De IND neemt binnen 19 weken een besluit op het bezwaar. Deze beslistermijn gaat pas lopen op de dag na de laatste dag dat er bezwaar kan worden gemaakt. Dit houdt in dat de IND dus 23 weken de tijd heeft gerekend van de datum van de afwijzing van de aanvraag.

Is de IND te laat met beslissen, an kan de IND in gebreke worden gesteld. Dit wordt door de advocaat gedaan met een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling wordt de IND de mogelijkheid geboden om alsnog binnen 14 dagen een beslissing te nemen op het bezwaar. Als er niet binnen twee weken wordt beslist, dan is de IND een dwangsom verschuldigd voor elke verzuimdag.

 

De IND is de volgende dwangsom verschuldigd:

      *U kunt dus een totale dwangsom ontvangen van €1260.

 

Bezwaar gegrond

Het bezwaar is gewonnen als het gegrond is verklaard. De IND verschaft een EU-verblijfsdocument voor de duur van 5 jaar. U ontvangt een uitnodiging van de IND om de kaart op te halen bij het dichtstbijzijnde IND-loket. Na vijf jaar kunt u in aanmerking komen voor het duurzaam verblijf (verblijf voor onbepaalde tijd) of voor Naturalisatie (verkrijging Nederlandse nationaliteit).

 

Beroep

Als het bezwaar ongegrond is verklaard, dan wordt de EU-verblijfskaart niet afgegeven. Ook wordt u een vertrektermijn opgelegd van 24 uur of 28 dagen. U kunt binnen 4 weken in beroep tegen de afwijzing en het terugkeerbesluit. Meer informatie

 

Advocaat Cynthia Noordzee
Cynthia Noordzee is oprichter en eigenaar van Noordzee Advocatenkantoor. Zij is als advocaat gespecialiseerd in het EU-migratierecht. Zij heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt. Cynthia heeft vele EU-zaken tot een goed einde kunnen brengen.