Hoe lang moet je in een andere lidstaat hebben gewoond om EU-toetsing in Nederland aan te vragen?

Daar is niet een duidelijk antwoord op te geven. Verblijf korter dan 3 maanden wordt niet gezien als lang verblijf. Er wordt in dat geval ervan uitgegaan dat het nog om de vrije termijn gaat. Bij een termijn korter dan 6 maanden neemt de IND niet zomaar aan dat er sprake is geweest van verblijf in het ander EU-land. U zult in dat geval moeten bewijzen dat het anders is. U kunt er dus vanuit gaan dat u tenminste 6 maanden verblijf moet hebben gehad in een andere EU-lidstaat om in Nederland Eu-toetsing aan te kunnen vragen. Belangrijk is dat u kunt aantonen dat u uw hoofdverblijf in het ander land heeft gehad.