Wat houdt het recht op vrij verkeer van personen in?

Iedere Unieburger heeft het recht om zich vrij te verplaatsen en te vestigen in een andere lidstaat van de Europese Unie. Dit recht houdt ook in het recht om er te werken of een eigen onderneming te starten. Dit recht is geregeld in artikel 20 en 21 VWEU en de Richtlijn 2004/38