Bel ons

030-2593423

E-mail

info@noordzeeadvocaten.nl

WhatsApp

06-24414784

Direct hulp van een vreemdelingenrecht advocaat gespecialiseerd in het EU migratierecht. Hulp bij de aanvraag van EU-toetsing, het verkrijgen van een Europese verblijfskaart (EU-kaart) en hulp bij bezwaar.     

EU-burgers en hun familieleden hebben op basis van de Richtlijn 2004/38 het recht om zich vrij te verplaatsen en te vestigen in alle landen van de Europese Unie. Dit wordt het recht op vrij verkeer van personen genoemd. Dit geldt ook voor familieleden die niet een nationaliteit van de Europese Unie hebben (derdelanders). Deze familieleden hebben een afgeleid verblijfsrecht en kunnen zich alleen samen met de EU-burger vestigen in een andere lidstaat van de EU.

 

Geen mvv nodig

Unieburgers hebben geen verblijfsvergunning nodig. Zij hoeven slechts aan te tonen dat zij over voldoende middelen van bestaan beschikken en over een ziektekostenverzekering.

 

Voorwaarden verblijfsdocument

Familieleden die niet een EU-nationaliteit hebben wel een verblijfsdocument nodig. In Nederland is dit recht geregeld in artikel 9 eerste lid Vreemdelingenwet 2000. Zij vragen om toetsing aan het EU-recht en dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • 1. te beschikken over een geldig grensoverschrijdend document (paspoort);
  • 2. de familieband aan te tonen (geboorteakte/huwelijksakte etc.);
  • 3. over voldoende middelen van bestaan te beschikken;
  • 4. geen gevaar vormen voor de openbare orde.

 

Advocaat Cynthia Noordzee
Cynthia Noordzee is oprichter en eigenaar van Noordzee Advocatenkantoor. Zij is als advocaat gespecialiseerd in het EU-migratierecht. Zij heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt. Cynthia heeft vele EU-zaken tot een goed einde kunnen brengen.

Advocaat EU-toetsing

Contact met een ervaren EU-toetsing Advocaat