Klantenservice

Veel gestelde vragen

Wat houdt het recht op vrij verkeer van personen in?

Iedere Unieburger heeft het recht om zich vrij te verplaatsen en te vestigen in een andere lidstaat van de Europese Unie. Dit recht houdt ook in het recht om er te werken of een eigen onderneming te starten. Dit recht is geregeld in artikel 20 en 21 VWEU en de Richtlijn 2004/38

Hebben familieleden van een Unieburger ook recht op vrij verkeer?

Ook familieleden van een Unieburger hebben het recht om zich te verplaatsen, vestigen en werken in een andere lidstaat van de Europese Unie. Dit recht hebben zij echter niet zelfstandig. Familieleden hebben een afgeleid verblijfsrecht. Dit betekent dat zij deze rechten alleen ontlenen aan de rechten van de Unieburger. Zij kunnen zich voegen bij de Unieburger, of deze volgen naar een andere lidstaat. Dit recht is geregeld in artikel 2 en 3 van de Richtlijn 2004/38.

Hoe lang moet je in een andere lidstaat hebben gewoond om EU-toetsing in Nederland aan te vragen?

Daar is niet een duidelijk antwoord op te geven. Verblijf korter dan 3 maanden wordt niet gezien als lang verblijf. Er wordt in dat geval ervan uitgegaan dat het nog om de vrije termijn gaat. Bij een termijn korter dan 6 maanden neemt de IND niet zomaar aan dat er sprake is geweest van verblijf in het ander EU-land. U zult in dat geval moeten bewijzen dat het anders is. U kunt er dus vanuit gaan dat u tenminste 6 maanden verblijf moet hebben gehad in een andere EU-lidstaat om in Nederland Eu-toetsing aan te kunnen vragen. Belangrijk is dat u kunt aantonen dat u uw hoofdverblijf in het ander land heeft gehad.

Welke familieleden komen in aanmerking voor EU-toetsing?

Dit recht is geregeld in artikel 2 en 3 van de Richtlijn 20014/38. Het gaat om de volgende familieleden
a) de echtgenoot;
b) de partner;
c) Kinderen;
d) Ouders;
e) Andere familieleden zoals grootouders, ooms, tantes, wel moet worden aangetoond dat deze familieleden financieel afhankelijk zijn van u.

Hoe lang duurt het voordat ik in het bezit word gesteld van een EU-kaart?

De IND moet volgens de Richtlijn 2004/38 binnen 6 maanden een beslissing nemen op de aanvraag om afgifte van een EU-document.

Of stel uw vraag per WhatsApp

Contact Person06-24414784

 

Meer hulp nodig? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact met een ervaren EU-toetsing Advocaat